Rendszer audit

 

Az Rendszer Audit célja, hogy a szervezeten belül az Irányítás, Kockázat és Megfelelőség egymáshoz való viszonyát feltérképezze. Vagyis az alkalmazott vezérlő és ellenőrző módszerek mennyiben képesek az üzleti kockázatokat megszüntetni, esetleg mérsékelni, illetve milyen mértékben biztosítják az adott iparágra, szervezetre előírt szabályoknak történő megfelelőséget. Az IT rendszerek átvilágítása hiteles képet nyújt a vezetői szint számára a szervezet informatikai rendszerének aktuális állapotáról és hatékony vezetői információval szolgál a terület fejlesztési és beruházási terveihez. Az audit mind a hardver mind a szoftver rendszerek esetében alkalmas az aktuális helyzet felvázolására, valamint a hiányosságok, pl. biztonsági kockázatokat feltárására.

 

A Rendszer Audit során átvilágított területek az alábbiak:

 

• Hálózat

• IT szervezet

• IT folyamatok

• Alkalmazások

• Licensz politika

• IT biztonság, adatkezelés, jogosultsági rendszer

• IT rendszerfelügyelet

• IT szolgáltatás felügyelet

• Perifériák

 

Felmérjük cége jelenlegi informatikai rendszerét és összeállítunk egy személyre szóló javaslatcsomagot, hogy az IT infrastruktúra miként működhetne gazdaságosabban, gyorsabban és biztonságosabban.